02191070036

+09394478608
DamoonCard
Damoon_card
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "پرداخت"

تاثیر رشد اینترنت همراه در خدمات پرداختی
تاثیر رشد اینترنت همراه در خدمات پرداختی
امروز عصر عصر جدیدیست! چه جالب شاید بگویید من میدانستم نسبت به اعصار قبل این عصر عصر جدیدیست! اما منظور من این نیست! منظور من بواقع جدید بودن این عصر است.تمام تکنولوژیهای ارتباطاتی تغییر کرده اند از مکالمه های تصویری که آرزوی روزی از بشر بود تا نرم افزارهای اجتماعی و جمعی که نیاز بسیاری از امروز را برطرف کرده است.
بلاک چین چگونه می تواند صنعت پرداخت جهانی را تغییر دهد؟
بلاک چین چگونه می تواند صنعت پرداخت جهانی را تغییر دهد؟
پرداخت با ارز رمزنگاری شده بسیار شبیه پول نقد کار می کند. صاحب آن، سکه های خود را در یک کیف پول دیجیتال نگه می دارد و تنها او کلید یا رمز آن را می داند (یک امضا دیجیتال). کیف پول می تواند عملیات دریافت سکه را بدون باز کردن آن انجام دهد ولی برای عملیات پرداخت باید کیف را با رمز یا کلید دیجیتال باز نماید.