02191004035

+09394478608
DamoonCard
Damoon_card
English
banner

شرکت فناوری کارت پردازش دامون با هدف ایجاد بستری مستقل و بومی جهت طراحی و تولید محصولات و راهکارهای نوین در عرصه های مختلف فناوری اطلاعات کشور مانند بانکداری و دولت الکترونیک، تاسیس شد..

فناوری و زیرساخت به روز بکار رفته در خدمات و راهکارهای دامـــون این امکان را به مشتــریان میدهد که ضمن بهره مندی از بستری یکپارچه و برخط، با اطمینان از انعطاف پذیری آن نسبت به تغییرات و پاسخ سریع به تقاضاهای محــیط و نوآوری آسوده خاطر باشند. شرکت دامــون عملکرد موفقی در ارائه خدمــــات در داخل کشور و در حال حاضر در عرصه های بین الملـــی نیز دارد و خاطر باشند.شرکت دامون عملکرد موفقی در ارائه خدمــات در داخل کشور و در حال حاضر در عرصه های بین الملی نیز دارد و مشغول به ارائه راهکارهای مشابه می باشد.

با توجه به اعتبار دامــــون و تمایل مشتریان به تامیــــن نیازهای مرتبط خود از کانال این شرکت ، همکاری با سامانه های نرم افزاری کسب وکار

( فن آوا _ فنـآپ پاسارگاد _ پرداخت نوین_سامان کیش...) از طریق ایجاد شرکتهای زیر مجموعه و نمایندگی های خود همچنین همکاری با سایر شرکتهای فعال و معتبر حاضر در صنعت فناوری اطلاعات و بانکداری گسترش داده تا بتواند با ارائه سبدی کامل از خدمات همگن به بهترین وجه به رشد و بهبود کسب و کار مشتریانش کمک کند.

در حال حاضردامـــون بالغ بر 350 نماینـدگی در استان های مختلف  و35.000پذیرنده فعال دارد ، این شرکت ها پس از آزمایشهـای متنوع جهت اطمینان از کارکرد و اثربخشی پشتیبانی شان در کسب و کار مشتریان دامون گواهینامه مرتبط را دریافت میکنند.

لذا دامون با بهرهمندی از شبکهای توانمند از بهترینهای صنعــت فناوری اطلاعــات، بانکداری و پرداخت در خانواده خود و تحت مجموعه همکاران تجـاری، در راستای حصول نهایت ارزش در کسب و کار مشتریانش از امکانات این مجموعه استفاده کرده و امکانات خود را در اختیار آنها قرار میدهد

تا هر یک نیز بتوانند به توسعه ایده ها و محصولات خویش به صورت متمرکز تخصصی بپردازند. در این راه نیز رویکرد دامون، کاملا برد- برد است ؛ بخش اعظم فعالیتهای کلیدی و خدمات اصلی ما در حوزه نرم افزار و سخت افزار میگنجد، سالهای متمادی توسعه سامانه های متنوع نرم افزاری این امکان را به ما میدهد که در ارائه راهــکارهای گوناگون در کسـب و کارهای پرداخت و مالی و همچنین دولت الکترونیـــک بتوانیم سبدی متنوع از محصولات و خدمات منحصر بفرد را ارئه کنیم.

به طور کلی شرکت فناوری کارت پردازش دامون طیف گسترده ای از خدمات و راه حل های نوین پرداخت الکترونیک را به کسب و کارهای مختلف ارائه می دهد